Innhold

Nye nasjonale tiltak

Publisert: 27.10.2020
Regjeringen la fram nye nasjonale tiltak mot Covid-19 gjeldende fra 28.10.2020
Les mer »

Brannforebyggende boligtilsyn

Publisert: 27.10.2020
Fra og med uke 44 vil feierne utføre tilsyn i boliger med fyringsanlegg i Siljan.
Les mer »

Tilsynsperson

Publisert: 26.10.2020
Barneverntjenesten i Siljan har behov for tilsynspersoner for barn som bor i fosterhjem nå.
Les mer »

Utekino - alternativ Halloweenfeiring

Publisert: 26.10.2020
30. oktober arrangerer biblioteket i samarbeid med kommunen og Røde Kors utekino for barn og ungdom, som et tilbud om en alternativ Halloweenfeiring.
Les mer »

Takk for at dere holder ut

Publisert: 23.10.2020
Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble har gått sammen om å lage en felles film, for å takke innbyggerne våre for at de respekterer smittevernreglene.
Les mer »

Skatteinnkreving utføres av Skatteetaten

Publisert: 26.10.2020
Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.
Les mer »

Influensavaksine 2020

Publisert: 15.10.2020
Siljan legekontor starter vaksinering for risikogruppen fra uke 43, altså 19. oktober.
Les mer »

Statssekretær med gode nyheter

Publisert: 02.10.2020
Politisk ledelse i Grenland hadde møte med statssekretærer fra kommunal- og moderniseringsdepartementet og samferdselsdepartementet i går.
Les mer »

Leksehjelp

Publisert: 01.10.2020
Siljan kommune ved oppvekstavdelingen har ledige oppdrag som leksehjelper for elever i grunnskolen.
Les mer »

Sommeraktivitetene 2020

Publisert: 23.09.2020
I sommer har til sammen 140 barn og unge i Siljan deltatt på aktiviteter kommunen har arrangert, og her er et glimt fra noe av det de var med på.
Les mer »

Ny inngang til legekontoret

Publisert: 22.09.2020
Legekontorets hovedinngang er nå der hovedinngangen til sykehjemmet var, sykehjemmet har flyttet sin hovedinngang til nybygget på ny sykehjemsavdeling.
Les mer »

Testing av Covid-19 i høst/vinter

Publisert: 22.09.2020
Testing vil foregå fra kl. 12:30 hver ukedag. Ring koronatelefonen; 35 94 25 50 for å bestille testing.
Les mer »

NAV Siljans økonomiske råd

Publisert: 14.09.2020
Det er registrert mange permitterte og søknader om dagpenger. Mange er fortvilet og usikre på hvordan de skal håndtere uforutsigbarheten i økonomien fremover
Les mer »

Drikkevannet på Holtesletta friskmeldt!

Publisert: 10.09.2020
I forbindelse med pågående arbeid med ny vann- og avløpsledning på Holtesletta var vannet borte en periode, og alle ble anbefalt å koke vann til drikke og matlaging inntil prøver av vannet var godkjent.
Les mer »

Drikkevannet borte på vestsiden av Holtesletta

Publisert: 08.09.2020
I forbindelse med arbeid med ny vann- og avløpsledning, vil krysset Holteringen/Heivannsveien stenges fra 7. -11. september, og drikkevannet vil være borte for husstandene på vestsiden av Holtesletta tirsdag 8. september.
Les mer »

Endret åpningstid på servicekontoret og sentralbordet

Publisert: 04.09.2020
Fra 7. september vil Servicekontoret på kommunehuset, og kommunens sentralbord være åpent for publikum mellom kl. 09:00-14:00, torsdager 09:00-15:30.
Les mer »

Henting av hageavfall

Publisert: 03.09.2020
Datoene for henting denne høsten er 9., 16., 23. og 30. september!
Les mer »

Høringer

Publisert: 02.09.2020
I formannskapsmøte i Siljan kommune 1.9.20, ble det vedtatt å legge to forskrifter ut på offentlig høring i 30 dager.
Les mer »

Kontingentkassa

Publisert: 01.09.2020
Siljan kommune har fått en ny tilskuddsordning kalt Kontingentkassa, som retter seg mot barn og unge i alderen 6 år til de er ferdige med videregående skole, som er berørt av fattigdomsproblematikk.
Les mer »

Kommunalt covid-19 næringsfond til bedrifter

Publisert: 31.08.2020
Siljan kommune har fått tildelt ekstraordinære midler på kr. 1,1 mill. til kommunalt næringsfond i forbindelse med covid-19 situasjonen, hvor bedrifter i Siljan kan søke om støtte fra fondet til utviklings- og omstillingsprosjekter
Les mer »

Koronatelefon i Siljan

Publisert: 25.08.2020
Siljan kommune har opprettet en egen Koronatelefon - 35 94 25 50
Les mer »

Vikarlege

Publisert: 24.08.2020
Andrea Sangvik Grandahl har nå kommet godt i gang på Siljan legekontor, som vikarlege for Ella Roksund Carlsson.
Les mer »

Covid-19 testing

Publisert: 13.08.2020
I Siljan har det ikke vært covid-19 positive tilfeller på flere måneder sier smittevernlegen  i en uttalelse i dag :
Les mer »

Ny krisepakke for frivilligheten

Publisert: 07.08.2020
En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar.
Les mer »

Trygg skole- og barnehagestart i Siljan

Publisert: 06.08.2020
Et nytt skole- og barnehageår står for døren og forventningene og spenningen er stor blant både barn, unge og voksne.
Les mer »

Viktig å huske på i sommer

Publisert: 07.07.2020
• Hold minst 1 meter avstand • Vask hender ofte og grundig • Hold deg isolert hvis du er syk
Les mer »

Smitteverntiltak i skog og mark

Publisert: 26.06.2020
Mange vil ta turen ut i den fantastiske naturen i Siljan, og besøke de flotte badeplassene vi har. Vi minner om at det er viktig å tenke smittevern når man er på tur i skog og mark!
Les mer »

Besøksrutine på Siljan sykehjem pr. 12.06.20

Publisert: 15.06.2020
Det er fremdeles besøksrestriksjoner på Siljan sykehjem. Dette er fordi vi ønsker å forhindre Koronasmitte på sykehjemmet!
Les mer »

Grorud kapell 75 år

Publisert: 13.06.2020
Grorud kapell har 75-årsjubileum i år, og Siljan menighetsråd har i den anledning laget en film fra og om dette kapellet som ligger så vakkert til helt nord i Siljan kommune.
Les mer »

Redusert vannkapasitet

Publisert: 12.06.2020
I området Siljan sentrum, Rema1000, Spar, Saga og omegn blir det redusert vannkapasitet mandag 15.06 til onsdag 17.06.
Les mer »

Kommunestyremøte 16. juni

Publisert: 11.06.2020
Kommunestyret skal behandle 16 saker i sitt møte tirsdag 16. juni kl. 17:30.
Les mer »

Sjekk badetemperaturen her

Publisert: 10.06.2020
Det er nå montert temperaturmåler ved Heivannet, og andre strender i Grenland som du kan lese av på din mobiltelefon, nettbrett eller PC!
Les mer »

Biblioteket gjenåpner

Publisert: 08.06.2020
Det er riktignok en litt forsiktig åpning, med redusert åpningstid og en del forhåndsregler, men vi er glad for å ønske dere velkommen tilbake på  Siljan bibliotek!
Les mer »

Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskomp

Publisert: 08.06.2020
Nå kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.
Les mer »

Offentlig ettersyn - Valg av meddommere

Publisert: 04.06.2020
Kommunestyret skal i sitt junimøte velge meddommere til tingretten og lagmannsretten for perioden 01.01.21 - 31.12.24. Nå legges forslagene ut på høring.
Les mer »

Økonomiplan 2021-2024

Publisert: 03.06.2020
I henhold til kommunelovens § 44 er rådmannens forslag og formannskapets innstilling til økonomiplan 2021-2024 lagt ut til offentlig ettersyn. Økonomiplanen behandles av kommunestyret 16. juni 2020.
Les mer »

Barnehagene og skolene lette rpå smitteverntiltakene

Publisert: 29.05.2020
Fra og med 2. juni kan barnehagene og skolene nedjustere smitteverntiltakene - det nærmer seg mer en normalsituasjon.
Les mer »

De viktigeste tiltakene nå

Publisert: 29.05.2020
Vi er alle glade for at samfunnet åpner mer og mer, og at strenge tiltak lempes på - men det betyr også at vi må passe enda bedre på!
Les mer »

Nye besøksrutiner på sykehjemmet

Publisert: 29.05.2020
Etter nye retningslinjer fra Helsedirektoratet åpnes det nå for besøkende på sykehjemmet - i kontrollerte former.
Les mer »

Feiing i Siljan

Publisert: 26.05.2020
Skien brann- og feievesen har startet opp med feiing av skorsteiner i Siljan og Skien. I år er det Siljan nord som står for tur.
Les mer »

Kulturskolen 2020-21

Publisert: 22.05.2020
Du har fram til 1. juli å bestemme deg for om du vil søke plass ved Siljan kulturskole.
Les mer »

17. mai i Siljan

Publisert: 15.05.2020
Siljan er større enn du tror... sier Rolf Øverbø i sin 17. mai tale - på video.
Les mer »

Åpningstid i barnehagene

Publisert: 15.05.2020
På mandag, 18. mai vil det igjen være full åpningstid - fra kl. 07:00-16:45 i begge barnehagene.
Les mer »

Besøksrutiner ved Sykehjemmet

Publisert: 11.05.2020
For å redusere fare for smitteoverføring til beboere og ansatte har Siljan sykehjem fremdeles besøksforbud. Det er allikevel viktig for beboerne å ha noe kontakt med pårørende.
Les mer »

Åpning av skolene i Siljan kommune

Publisert: 08.05.2020
Vi er glad for at regjeringen nå vil ha alle elevene tilbake på skolen! Både elever, foresatte og skoleansatte har godt av at situasjonen nå blir mer lik slik den var før korona-pandemien satte inn.
Les mer »

Vil du bli meddommer?

Publisert: 08.05.2020
Å stille opp som meddommer er et samfunnsansvar vi har alle sammen. Siljan kommune søker nå etter nye kandidater for de fire neste årene. Kommunen trenger meddommere til tingretten, lagmannsretten og til særskilt utvalg for jordskiftesaker. I tillegg innstilles det en liste på skjønnsmedlemmer, s...
Les mer »

Særlig sårbare barn

Publisert: 08.05.2020
Barneverntjenesten i Siljan har sett alvoret og vært bekymret for barn og unge i den tiden vi har vært igjennom ved at barn og ungdom ikke har fått vært i barnehage og skole.
Les mer »

Testkriterier Covid-19

Publisert: 04.05.2020
Folkehelseinstituttet har utvidet listen over de som er prioritert for testing for koronavirussykdom.
Les mer »

Kommmunestyremøte 5. mai

Publisert: 30.04.2020
Det er kommet inn to interpellasjoner til kommunestyremøtet tirsdag 5. mai.
Les mer »

Redusert åpningstid i barnehagene og SFO fortsetter

Publisert: 30.04.2020
Ut mai måned videreføres begrenset åpningstid i barnehagene og skolefritidsordningen i Siljan kommune på 7,5 time pr. dag, det vil si med åpningstid fra kl.08.00 til kl.15.30.
Les mer »

Ikke slipp opp

Publisert: 30.04.2020
Samfunnet åpnes gradvis - er det da nødvendig å fortsette med alle smitteverntiltakene vi må forholde oss til i dag?
Les mer »

17.mai i Siljan

Publisert: 28.04.2020
Nasjonaldagen skal feires, men på grunn av smittefaren for koronaviruset blir det en annerledes 17. mai feiring i Siljan i år.
Les mer »

Nærværskoordinator ansatt

Publisert: 27.04.2020
Helle Aspheim Zielinski er ansatt i 100% stilling i et 3-årig engasjement som nærværskoordinator fra 1. august.
Les mer »

Siljan åpner skole og SFO for 1.-4. trinn

Publisert: 22.04.2020
Skolene åpner nå gradvis, og for å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak.
Les mer »

Last ned Smittestopp

Publisert: 22.04.2020
I forrige uke lanserte helsemyndighetene appen Sittestopp for å begrense spredningen av koronaviruset. Vi anbefaler deg å gjøre det nå.
Les mer »

Hageavfallsordning i Siljan

Publisert: 20.04.2020
I år, som i fjor blir det henteordning for hageavfall i Siljan!
Les mer »

Toalettene på friområdene stenges

Publisert: 20.04.2020
Alle toalettene på kommunens friområder stenges for å hindre smitte.
Les mer »

Hilsen fra ordføreren 17.4.20

Publisert: 17.04.2020
Koronapandemien har vist at vi som nasjon er tilpasningsdyktige og har grunnleggende verdier om å bidra sammen i et fellesskap for å verne om hverandre.
Les mer »

Campingforbud oppheves i Siljan

Publisert: 17.04.2020
Det vil fra mandag 20. april ikke lenger være forbud mot camping i Siljan.
Les mer »

Oppstart fysioterapi

Publisert: 16.04.2020
Mandag 20.04.20 åpner fysioterapitjenesten i noe redusert omfang.
Les mer »

Barnehagene åpner 20. april

Publisert: 15.04.2020
Barnehagene i Siljan gjør seg nå klare til å ta imot barna på en trygg og god måte.
Les mer »

Regjeringen åpner samfunnet gradvis

Publisert: 08.04.2020
Siljan kommune er godt i gang med å forberede hvordan vi skal iverksette regjeringens nye tiltak som ble lagt fram i går.
Les mer »

Barnehagene og skolen åpner i slutten av april

Publisert: 07.04.2020
Regjeringen orienterte på pressekonferanse i dag, 7. april, at barnehager åpner 20. april, mens 1.-4. trinn og SFO åpner 27. april.
Les mer »

Ny samfunnssjef i Silja ansatt

Publisert: 07.04.2020
Rune Sølland blir samfunnssjef i Siljan kommune fra 1. juli 2020.
Les mer »

Åpne tjenester i påsken

Publisert: 07.04.2020
Oversikt over kommunale tjenester i påsken.
Les mer »

Stort engasjement for innbyggerne

Publisert: 06.04.2020
Ansatte i Siljan kommune har et stort engasjement for alle innbyggerne i målgruppen for våre tjenester!
Les mer »

Besøksrutiner på Sykehjemmet

Publisert: 06.04.2020
Det er besøksforbud på Siljan sykehjem for å forhindre Koronasmitte. Men for at pasient og pårørende skal kunne ha noe kontakt er det laget noen rutiner.
Les mer »

Påskemysterier i Siljan påsken 2020

Publisert: 04.04.2020
Lurer du på hva du skal gjøre i påsken? Ta turen til Siljan! Vi har ikke snø, men vi har derimot spennende påskemysterier!
Les mer »

Aktsomhetskrav åpen ild

Publisert: 04.04.2020
Brannsjefene i Grenland gir en sterk anmodning om å ikke bruke åpen ild i skog og mark frem til det generelle bålforbudet trer i kraft den 15. april.
Les mer »

Kulturmidler - utsatt

Publisert: 02.04.2020
Frist for å søkte om tilskudd til kulturformål for barn og unge er utsatt til 15. mai.
Les mer »

Legekontoret 31.03.20

Publisert: 31.03.2020
Det er spesielle og utfordrende tider for oss alle nå. Vi ønsker å presisere at legekontoret er åpent, og at vi gjør det vi kan for å tilby et så godt helsetilbud som mulig!
Les mer »

Campingforbud i Siljan

Publisert: 30.03.2020
Siljan kommune har vedtatt å stenge campingplasser, bobilcamping, kommunale oppstillingsplasser for bobiler. Dette for å begrense koronasmitte.
Les mer »

To smittet av Koronavirus i Siljan

Publisert: 29.03.2020
Silan har i dag mottatt informasjon om at det er to personer som har testet positivt på Koronaviruset
Les mer »

Hilsen fra ordfører

Publisert: 27.03.2020
Som ordfører i Siljan kommunen ønsker jeg å henvende meg til hver enkelt av dere i forbindelse med den vanskelig tida vi er i.
Les mer »

Omsorgstilbud i barnehage og skolens påskeferie

Publisert: 25.03.2020
Kommunen opprettholder et omsorgstilbud for barnehagebarn og elever med foreldre som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner gjennom påskeferien. Det er også et tilbud for barn og elever med særlige omsorgsbehov.
Les mer »

Legekontoret presiserer

Publisert: 25.03.2020
Siljan legekontor har vanlig åpningstid fra kl. 8-15. Timebestilling gjøres via telefon 35942550 eller bruke e-kommunikasjon via helsenorge.no.
Les mer »

Tiltakene fortsetter til etter påske

Publisert: 24.03.2020
Regjeringen kunngjorde i dag at de nasjonale tiltakene som ble iverksatt 12. mars for å begrense Koronasmitten, fortsetter til etter påske.
Les mer »

Hilsen fra ordføreren

Publisert: 21.03.2020
I året 2020 ser det ut til at beredskapen virkelig skal bli satt på prøve i Siljan, med utfall av mobil og bredbånd i januar, og nå Koronavirus.
Les mer »

Legekontoret - info 20.3.20

Publisert: 20.03.2020
Siljan legekontor er nedbemannet grunnet pågående korona. Derfor må det gjøres prioriteringer i tjenesten.
Les mer »

NAV Siljan

Publisert: 19.03.2020
NAV Siljan i disse koronatider NAV Siljan ønsker at du bruker digitale løsninger på NAV.no, f.eks. via din aktivitetsplan, eller at du ringer til oss. Dette for å hindre smitte og sikre at våre medarbeidere er i stand til å ivareta sine oppgaver. Sjekk først om du finner det du trenger av...
Les mer »

Noen å snakke med?

Publisert: 19.03.2020
Hverdagen din er sikkert ganske annerledes om dagen. I stedet for å gå til jobben, skolen, barnehagen og til fritidsaktiviteter eller møte venner, så må du holde deg mye hjemme.
Les mer »

Tannlegetilbud

Publisert: 18.03.2020
Fra 18.03.20 tilbyr tannlegen kun behandling til pasienter med svært akutte behandlingsbehov. Dette gjelder i første omgang fram til 13. april.
Les mer »

Til foreldre

Publisert: 18.03.2020
De siste dagene har vi hørt om at folk samles for å leke, eller at eldre elever samles til såkalte «karantenefester».
Les mer »

Hvem skal holde seg hjemme?

Publisert: 17.03.2020
Alle som har forkjølelsessymptomer skal holde seg hjemme. Hvis du har luftveissymptomer, men ikke tilhører en av gruppene som er listet opp under testkriterier, behøver du ikke testes.
Les mer »

Hjemkjøring av dagligvarer

Publisert: 17.03.2020
Tilbud for de som sitter i karantene, i isolasjon eller er i risikogruppe i forhold til Koronaviruset.
Les mer »

Kompensasjon for foreldretataling i SFO og barnehage

Publisert: 16.03.2020
Siljan kommune har besluttet at foresatte ikke skal betale for kommunal barnehageplass og SFO når disse tilbudene er stengt.
Les mer »

Legekontoret

Publisert: 16.03.2020
Venterommet på legekontoret er stengt fra i dag av, tirsdag 16.03.20.
Les mer »

Alarmtelefon for barn og unge

Publisert: 16.03.2020
Alarmtelefonen for barn og unge – 116 111 har nå åpent alle dager hele døgnet
Les mer »

Foresatte med rett til tilsyn i Loppedåpan

Publisert: 16.03.2020
Familier der begge foresatte er beordret på jobb og som innehar en «kritisk samfunnsfunksjon» har krav på dette omsorgstilbudet.
Les mer »

Pålegg om stans i salg

Publisert: 15.03.2020
Siljan kommune pålegger utsalgssteder å stanse salg av smågodt i løs vekt.
Les mer »

Utsatt frist for forskuddskatt

Publisert: 15.03.2020
Personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt frist for innbetaling til 1. mai.
Les mer »

Foresatte som har samfunnskritiske oppgaver

Publisert: 13.03.2020
Kommunen har et omsorgstilbud for barnehagebarn og elever i barneskolen med foreldre som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner
Les mer »

Skole og barnehage stenges

Publisert: 12.03.2020
Dette gjelder fra fredag. Kriseledelsen i Siljan har også bestemt flere tiltak for begrense smittespredning av Koronaviruset, i tråd med myndighetenes vedtak.
Les mer »

Korona - styrkede tiltak

Publisert: 11.03.2020
Det er fortsatt ikke påvist noe tilfelle av Koronasmitte i Siljan enda, men kommunen har i møte i Kriseledelsen i dag gått inn for å styrke og presisere tiltakene i kommunen for å hindre spredning.
Les mer »

Korona - oppdatert informasjon

Publisert: 09.03.2020
Nye tiltak for å begrense/forsinke og hindre smitte.
Les mer »

Informasjonsfilm om koronavirus

Publisert: 03.03.2020
Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om koronaviruset
Les mer »

Eiendomsskatt 2020

Publisert: 28.02.2020
Med hjemmel i eigedomsskattelovas § 15 legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn i tiden 01.03.20 til 23.03.2020
Les mer »

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Publisert: 12.02.2020
Tilskudd skal hjelpe til å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite og utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.
Les mer »

Barnehage- og SFOopptaket 2020

Publisert: 21.01.2020
1. mars er frist for å søke plass i barnehage i Siljan, eller plass i SFO fra 1. august 2020.
Les mer »
Publisert: 28.03.2017 11.32