Alarmtelefon for barn og unge er døgnåpen

Innhold

Alarmtelefonen for barn og unge – 116 111 har nå åpent alle dager hele døgnet

Mange barn/unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute blir nå ekstra utsatt fordi skoler, barnehage, fritidsklubber og andre steder barn møter voksne blir nedlagt eller har redusert åpningstid. Vi vet også at barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Koronautbruddet i Norge er en slik krise for mange barn.

Les mer om dette tilbudet på 116111.no.

Publisert: 16.03.2020 13.07