Åpning av skolene i Siljan

Innhold

Vi er glad for at regjeringen nå vil ha alle elevene tilbake på skolen! Både elever, foresatte og skoleansatte har godt av at situasjonen nå blir mer lik slik den var før korona-pandemien satte inn.

Fra kommende mandag, 11.mai, har regjeringen bedt om en gradvis oppstart av 5.-10.klasse i hele Norge. 1.-4.klasse ved Midtbygda skole har i snart to uker møtt på skolen med nye rutiner og alternativ organisering.

Det er ikke slik at alle skolene må åpnes igjen allerede mandag i neste uke. Regjeringen har sagt at det vil være mulig å ha lokale tilpasninger for gjenåpning i løpet av neste uke.

Ledelsen ved begge skolene og voksenopplæringen er i full gang med tilrettelegging i lokaler og organisering av grupper og klasser. Alle ansatte har fått opplæring i smittevernreglene. Vi ser allerede nå at størrelse på lokaler, bemanning og skoleskyss er noe av det som kan skape utfordringer.

Skolene må fortsatt forholde seg til smittevernregler som regulerer avstand mellom elever og størrelse på elevgrupper. Da kan det behøves litt tid på å skaffe seg oversikt over hvordan rom-kabalen på skolene kan gå opp, selv om det trolig blir mye uteundervisning.

I Siljan har vi gjort lokale tilpasninger i forhold til elevtall og romsituasjon ved den enkelte skole, derfor blir dette datoene for åpningen av skolene:

Fra mandag 11.mai starter 8.-10. trinn ved Siljan Ungdomsskole

Fra tirsdag 12. mai starter 7. trinn ved Midtbygda skole og voksenopplæringa

Fra onsdag 13. mai starter 5. og 6. trinn ved Midtbygda skole

Skolebussene går som normalt, men vi oppfordrer likevel elever til å gå/sykle eller kjøres til og fra skolen. Skolebussene har egne tiltak for smittevern. Les mer om det her.

Det er et viktig prinsipp for smittevern at alle er helt friske når de kommer på skolen, så dersom man er snufsete eller utilpass, eller viser andre tegn på luftveisinfeksjon eller sykdom må man holde seg hjemme og ta kontakt med lege. Dersom en elev blir syk i løpet av skoledagen må barnet hentes så snart som mulig, og deretter ta kontakt med lege.

Den enkelte elev og hjem vil få ytterligere informasjon fra sin skole.

Siljan kommune ønske alle elevene velkommen tilbake til skolen!

Publisert: 08.05.2020 10.51