Utkast til budsjett for 2019

Innhold

Rådmannens utkast for budsjett for Siljan kommune 2019 er lagt fram.

Budsjetutkastet ble presentert for medlemmene av de politiske utvalg som gir uttallelse til eller behandler budsjetett, ledergruppen, hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet.

Rådmannens forslag blir behandlet i rådene 28. november og utvalgene 29. november. 4. desember blir det lagt fram en innstilling fra formannskapet som skal ligge ute for offentlig ettersyn fram til kommunestyret skal gjøre et vedtak 18. desember.

Les rådmannens utkast til budsjett for Siljan kommune 2019 her.

Les Formannskapets innstilling til budsjett 2019 her.

Publisert: 20.11.2018 12.49