Råd til befolkningen i forbindelse med Coronavirus

Innhold

Siljan kommune følger nøye med på utviklingen knyttet til situasjonen med Corona-virus, og får jevnlig informasjon fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Et hittil ukjent coronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse/ luftveisinfeksjon. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. 

Det er per i dag ikke registrert smittede i Norge.

Vi må regne det som sannsynlig at det også vil bli registrert smittede personer i Norge.

Hovedfokus nå er forebyggende tiltak for å forhindre smittespredning. Det er særlig viktig med informasjon der det er mange reisende.

Man antar at smittemåten er dråpe- og kontaktsmitte. Det vil si gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster, ved direkte kontakt gjennom hendene, ved indirekte kontakt gjennom smittet gjenstander.

Dermed er det veldig viktig med god hygiene. Særlig grundig håndvask, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise. Unngå å hoste eller nyse ut i luften hvis du er forkjølt. Bruk et papirlommetørkle eller til nøds albukroken.

Personer som har vært i Kina og får luftveissymptomer innen de første to ukene etter hjemkomst bes ta kontakt med fastlege eller legevakt på telefon for nærmere avtale om oppfølging.

 

Vaner som forebygger smitte

Info til deg som jobber med reisende

Informasjon til reisende EN-NO-CN

Publisert: 04.02.2020 15.03