Eiendomsskatt 2020 Siljan kommune

Innhold

Med hjemmel i eigedomsskattelovas § 15 legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn i tiden 01.03.20 til 23.03.2020

Skattelistene er lagt ut på Servicekontoret og her. Eiendomsskatt faktureres sammen med kommunale avgifter i fire terminer per år.

Kommunestyret har vedtatt å opprettholde promillesatsen for eiendomsskatt på næring på 7 ‰ og satsen for boliger og fritidseiendommer på 3,5 ‰.

Ved en evt. klage henvises det til eigedomsskattelovas § 19 og skatteforvaltningslovens § 13.

Skatteliste 2020 Siljan kommune:

Bolig gårdsbruk - Bolig - Fritidsbolig - Annet 2020

Næring - Annen virksomhet 2020

Ubebygde tomter

Fritak § 5 2020

Fritak § 7 2020

Publisert: 28.02.2020 10.08