Ordning for foresatte med samfunnskritiske funksjoner

Innhold

Kommunen har et omsorgstilbud for barnehagebarn og elever i barneskolen med foreldre som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner

Dette gjelder i den perioden barnehagene og skolene er stengt.

Helsedirektoratet gir føringer for at ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må sørge for et tilbud til barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, renhold, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Formålet er å kunne opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner og unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Begge foreldrene må ha en samfunnskritisk funksjon for å kunne sende barn i barnehage/skole.

Omsorgstilbudet organiseres på Midtbygda skole for elever og på Loppedåpan for barnehagebarn. Det vil være kjente omsorgspersoner tilstedte. Tilbudet gjelder fra mandag 16. mars og så lenge skole og barnehage holdes stengt, og i ordinær åpningstid, hverdager 07.00 – 16.45.

De som har behov for et slikt tilbud bes sende epost til:

Skole: AntonHalvor.Lofstad@siljan.kommune.no

Barnehage: Lisbeth.EkornrodChristensen@siljan.kommune.no

Merk eposten «omsorgstilbud» og oppgi navn på barnet, dager og klokkeslett for når du har behov for omsorgs for barnet ditt.

Publisert: 13.03.2020 10.06