Søknad om tilskudd

Innhold

15. april er fristen for lag og foreninger om å søke kommunen om arrangementstilskudd, og tilskudd til kulturformål!

Søknaden blir behandlet politisk i Utvalg for samfunn i slutten av mai.

Søknad om tilskudd til kulturformål og arrangementstilskudd skjer elektronisk her.

Publisert: 18.03.2019 13.57