Hilsen fra ordføreren

Innhold

Koronapandemien har vist at vi som nasjon er tilpasningsdyktige og har grunnleggende verdier om å bidra sammen i et fellesskap for å verne om hverandre.

For noen er situasjonen tøffere enn for andre. En av våre viktigste oppgaver som kommune og lokalsamfunn er å ta vare på de familiene og personene som har det ekstra vanskelig i denne perioden.

Det at vi ikke har mulighet til å møte hverandre som vi ellers ville gjort, kan være spesielt tøft for noen. Lærere, barnehageansatte og helsevesen gjør en viktig jobb med å holde tett kontakt med familier og utsatte personer for å raskt kunne fange opp de som trenger det noe ekstra hjelp. Vi har alle et ansvar som innbyggere å si ifra dersom vi ser noen som har behov for ekstra hjelp og støtte i hverdagen

Gode smittevernstiltak har fungert godt i Norge. Nå ser vi det er mulig at flere tjenester gradvis kan starte opp igjen, som f.eks. fysioterapien og frisører, også idrettsaktiviteter som kan følge smitteanbefalingene om avstand kan starte opp igjen.

Regjeringen har utarbeidet grundige veiledere for en gradvis gjenåpning av barnehager fra 20.april, og 1.-4. trinn i skolen og SFO fra 27.april. Oppvekstsektoren har siste uken jobbet kontinuerlig med beredskapsplaner og risikoanalyser og er godt forberedt gjenåpning. Alle ansatte får opplæring i smittevern, og ansatte med forkjølelses eller influensasymptomer får tilbud om å bli testet for Korona. I tillegg til våre lokale planer vil de nasjonale veilederne gi oss trygge rammer for drift i tråd med smittevernhensynet. Ordføreren kan forsikre alle foreldre om at det er trygt å sende barna tilbake til barnehage og skole.

Vi prøver å holde dere alle godt informert om viktige saker og vedtak som berører innbyggerne og bedrifter i Siljan på hjemmesida vår. Minner om at de som ikke har tilgang til informasjon digitalt, kan kontakte servicekontoret for å finne løsninger for skriftlig informasjon til de det gjelder.

Særlig gledelig er det for Ordføreren å kunne fortelle dere at 17. mai ikke er helt avlyst i Siljan! Det jobbes nå for å få til en digital overføring av flere av de tradisjonelle tingene vi pleier å gjøre i Siljan – alt skal skje digitalt så du kan følge med hjemme fra din egen stue. Flere detaljer om dette kommer etter hvert! 17. mai skal absolutt feires – bare på en annen måte i år!

I går ble appen Smittestopp lansert. Appen Smittestopp vil gjøre det lettere å spore og stoppe spredning av koronaviruset slik at samfunnet gradvis og kontrollert kan åpnes opp igjen. Samtidig økes testkapasiteten betraktelig. Ordføreren oppfordrer alle til å følge myndighetens anbefaling og laste ned appen!

TUSEN TAKK for hver og en av deres bidrag til å redusere smitte. Takk til alle som stiller seg til disposisjon for å hjelpe andre eller kommunen i denne situasjonen.

Ordføreren er sikker på at vi skal klare denne utfordring sammen på en god måte, og komme styrket ut av det både som lokalsamfunn og nasjon.

Kjell Abraham Sølverød
ordfører

Publisert: 17.04.2020 20.36