Høring: Trafikksikkerhetsplan 2018-22 - høringsfrist 31.1.2019

Innhold

Utvalg for Samfunn vedtok 29.11.2018 at Trafikksikkerhetsplan 2018-22 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 8 uker.

Planen ligger tilgjengelig her.

Eeventuelle merknader sendes elektronisk herfra, eller på epost til post@siljan.kommune.no , eller til Siljan kommune, avd. for Samfunn, postboks 16, 3749 Siljan
Innen torsdag 31.01.2019.

 

Publisert: 05.12.2018 14.16