Innbyggermiddag om kommuneplanen

Innhold

Dette er anledningen for deg som ønsker å bli kjent med, og gjerne få mene noe om kommuneplanens samfunnsdel.

Kommuneplanutvalget har lagt fram forslag til kommuneplan for 2019-31, med samfunnsdelen som nå er ute på offentlig høring.

I den forbindelse inviteres du på middag, hvor temaet vil være
kommuneplanens samfunnsdel. Der kan du bli bedre kjent med,
stille spørsmål og få komme med innspill til politikerne som skal
behandle planen.

De som melder seg på blir satt sammen grupper, og disse gruppene blir lokalisert enten i kommunehuset, Siljan u-skole, sykehjemmet eller på Midtbygda skole, ut fra hvor mange som vil delta. Vi regner med at det vil være ca. 10 personer pr. gruppe.

Middagen starter med servering av lapskaus kl. 17:00, og du kan velge mellom disse datoene:

6. februar - påmelding innen 4. februar eller
12. februar - påmelding innen 8. februar.

Påmelding til servicekontoret på tlf.: 35942500 eller på epost: post@siljan.kommune.no.

Kommuneplanens samfunnsdel skal si noe om mål og føringer for kommunesamfunnet og for Siljan kommunen som organisasjon. Det er et overordnet styringsdokument, men det er her det sies noe om den langsiktige visjonen og målsettingene for Siljan kommune. Planen setter fokus også på noen langsiktige utfordringer og viser hvilke strategier, satsingsområder og tiltak kommunen har for perioden 2019-31.

Kommuneplanen finner du her - eller kom innom servicekontoret.

 

Publisert: 28.01.2019 08.46