Kommunalt Covid-19 næringsfond til bedrifter

Innhold

Siljan kommune har fått tildelt ekstraordinære midler på kr. 1,1 mill. til kommunalt næringsfond i forbindelse med covid-19 situasjonen, hvor bedrifter i Siljan kan søke om støtte fra fondet til utviklings- og omstillingsprosjekter

Søknadsfrist er 1. oktober 2020.

Hvem kan søke om støtte?

Hovedregelen er at det gis støtte til bedrifter med organisasjonsnummer i søkerkommunen. Støtten kan ikke brukes som driftsmidler, men til utviklings- og omstillingsprosjekter i bedriften. Midlene kan for eksempel dekke lønn til ansatte og betalbare utgifter i nevnte prosjekter.

Hvordan søke støtte?

Bedriften søker om tilskudd på nettsiden www.regionalforvaltning.no. Der registrerer du bedriften som søker og oppretter søknad. Det anbefales å ikke sende inn søknad (fane 8) før du har kontaktet Siljan kommune eller Vekst i Grenland IKS. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Frist for å søke om tilskudd i første runde er 1. oktober 2020. Alle midlene kan tildeles i første runde hvis det er nok søknader.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

  1. I hvor stor grad støtte til omsøkt tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid -19 utbruddet for egen bedrift og positiv ringvirkning for andre.
  2. I hvor stor grad omsøkt tiltak har effekt på sysselsetting i egen bedrift og ringvirkning for andre. Angi effekten i årsverk.
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Bedriftens egeninnsats kan blant annet være lønn, innkjøp av varer og tjenester, lån og likvide midler osv.

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og som «bagatellmessig støtte».

Tilskuddsmidlene utbetales som hovedregel etterskuddsvis, men utbetaling i henhold til prosjektfremdrift kan skje etter nærmere avtale. Det kreves godkjent regnskap for tiltaket før sluttutbetaling kan skje. Anmodning om utbetaling sendes via regionalforvaltning.no.

Kontaktperson:

Tore Halvorsen
e-post: tore.halvorsen@vig.no
Mobil: 984 12 859

Det anbefales at søker kontakter kontaktpersonen og får veiledning i søknadsprosessen, bl.a. i å opprette søknaden i regionalforvaltning.no og hvordan innrette søknaden.

 

Publisert: 31.08.2020 14.51