Kommuneplan 2019-31 Samfunnsdel - offentlig ettersyn

Innhold

Høringsfrist 11. mars 2019.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 vedtok kommuneplanutvalget i sak 5/18 å legge forslag til kommuneplan for Siljan kommune 2019-31 – samfunnsdelen, ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er satt til 11. mars 2019.

Kommune 2019-31 Samfunnsdelen. Kommuneplanutvalgets høring

Kommuneplanens samfunnsdel fastsetter visjon og målsettinger, setter fokus på noen langsiktige utfordringer og viser hvilke strategier, satsingsområder og tiltak kommunen har for perioden 2019-31. Økonomiplan for perioden 2020-23 vil være handlingsdelen av denne kommuneplanen.

Økonomiplan blir lagt frem for kommunestyret til behandling i juni 2019.

Innspill til samfunnsdelen kan gis via kommunens hjemmeside, med skjema «Offentlig høring», på epost til mailto:post@siljan.kommune.noeller til Siljan kommune, Pb 16, 3749 Siljan.

Høringsfrist 11. mars 2019.

Publisert: 08.01.2019 15.11