Kommunestyremøte 16. juni

Innhold

Kommunestyret skal behandle 16 saker i sitt møte tirsdag 16. juni kl. 17:30.

Publikum som ønsker å være tilstede på kommunestyremøtet, må på forhånd melde seg på til Servicekontoret tlf 35 94 25 00 eller post@siljan.kommune.no På grunn av smitteverntiltak er det begrenset plass til publikum.

Dette er sakene som er til behandling:

 • Valg av meddommere til Nedre Telemark Tingrett
 • Valg av meddommere til Agder lagmannsrett
 • Valg av meddommere til jordskifteretten
 • Valg av skjønnsmedlemmer
 • Økonomiplan
 • Utvidet ordning med skolemat
 • Enkeltlyspunkt med solcelle-ladet led lys og bevegelsesensor
 • Utredning av mulig alternativ for sentrumsbygg
 • Årsmelding 2019 for Grenlandssamarbeidet
 • Handlingsplan 2020 for Grenlandssamarbeidet
 • Bypakke Grenland - Bruk av statlig tilsudd til reduserte billettpriser kollektivtrafikk i Grenland
 • Intensjonserklæring om Akson
 • Salg av bolig på Bakkaneriset
 • Endring av selskapsavtalen i Sør-Øst 110 IKS
 • Selskapsavtale for IKA Kongsberg IKS
 • Økte kostnader ved ressurskrevende bruker - Unntatt offentligheten

Delegert sak:

 • Kostnader ved koronapandemien

Orienteringssak:

 • Orientering om Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet - GKI i juni 202

Referatsaker:

 • Protokoller fra utvalgsmøter

Les alle møtpapirene her

Publisert: 11.06.2020 11.35