Kommunestyremøte 26. mars

Innhold

Kl. 18:30 på tirsdag skal det behandles fem saker i kommunestyret.

Dette er sakene:

  • Søknad om konsesjon ved omdanning av Fritzøe Skoger fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap
  • Plan for trafikksikkerhet 2018-22
  • Årsmelding fra kontrollutvalget 2018
  • Eierskapskontrollrapport - Eierskap i Siljan kommune
  • Forvaltningsrevisjon - Bypakke Grenland

I tillegg skal det orienteres om disse sakene:

  • Årsrapporter 2018 fra Kemneren i Grenland
  • Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for
    Siljan kommune
  • Årsrapport 2018 fra Renovasjon i Grenland

 Sakspapirene er kan du lese her.

 

Publisert: 25.03.2019 14.30