Korona - smittevern i Siljan

Innhold

Nye tiltak for å begrense/forsinke og hindre smitte.

Det er pr.09.03.20 ingen kjente smittetilfeller i Siljan.

Som tiltak for å begrense/forsinke og hindre smitte, ber vi befolkningen i Siljan kommune som har symptomer på luftveislidelser om å holde seg hjemme fra skole, barnehage og arbeid til de er symptomfri.

Vi ønsker at du ikke oppsøker helseinstitusjoner som fysioterapi, helsestasjon og legekontor ved pågående luftveisinfeksjon, men tar kontakt først per telefon.

Siljan kommune ønsker å begrense besøkende med luftveisinfeksjoner på sykehjemmet og i bofellesskapet. Dersom du som besøkende har eller de siste 14 dager hatt luftveisinfeksjon, eller har vært i områder med vedvarende spredning av COVID-19, ber vi deg ikke besøke helseinstitusjonen.

Tiltakene er i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Aktivitetstilbud på sykehjemmet reduseres inntil videre, deriblant fredagskafèen og dagaktivitetssenteret.

Vi oppfordrer befolkningen til å være svært nøye med hygienerådene som er gitt. God håndvask, bruk av håndsprit når håndvask ikke er tilgjengelig.

Unngå håndhilsing og klemming.

I forhold til testing av COVID-19 og karantene følges gjeldende retningslinjer gitt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Publisert: 09.03.2020 20.47