Korona - styrkede tiltak

Innhold

Det er fortsatt ikke påvist noe tilfelle av Koronasmitte i Siljan enda, men kommunen har i møte i Kriseledelsen i dag gått inn for å styrke og presisere tiltakene i kommunen for å hindre spredning.

Oppdatert informasjon 12.03.20

Skole og barnehage
Skolene og barnehagene holdes åpne. Ut i fra den nåværende situasjon er det ikke funnet grunnlag for å stenge skolene og barnehagene i kommunen. Det er forøvrig viktig å følge henstillingen om at barn som har symptomer som hoste, feber/feberfølelse, sår hals eller rennende nese holdes hjemme fra skole og barnehage til de er symptomfrie.

Helseavdeling / sykehjem

Ikke oppsøk fysioterapi, helsestasjon og legekontor ved pågående luftveisinfeksjon, men ta kontakt først per telefon. Dette er for å verne pleiepersonellet i kommunen.

Ikke besøk sykehjemmet eller bofellesskapet dersom du har influensasymptomer eller har vært i områder med vedvarende spredning av Korona-smitte, og vær ekstra nøye med hygienerutinene!

All aktivitet som arrangementer og ekstern møteaktivitet blir kansellert på sykehjemmet. Dette inkluderer bl.a. Fredagskafeen, som blir stengt inntil videre.

Andre arrangement i kommunen

Alle større møter, arrangement og tilstelninger i kommunens regi som ikke er strengt nødvendig avlyses/utsettes inntil videre.

Lag og foreninger gjør sine egne vurderinger på sine arrangement, men oppfordres til å følge rådene fra Folkehelseinstituttet.

Politiske møter opprettholdes, men lokaliseres i kommunehuset.

Slik begrenser du smitte:

Vi oppfordrer befolkningen til å være svært nøye med hygienerådene som er gitt. God håndvask, bruk av håndsprit når håndvask ikke er tilgjengelig. Unngå håndhilsing og klemming.

Er du i dårlig form, eller har symptomer som hoste, feber/feberfølelse, sår hals eller rennende nese, unngå å oppsøke arrangementer. Ta kontakt med fastlegen din, som veileder deg videre. Er du syk og vet du har vært nær en smittet, ring legevakten.

Alle innbyggere kan selv holde seg orientert via kommunens hjemmeside. Folkehelseinstituttet har følgende informasjonstelefon: 815 55 015 du kan ringe hvis du har spørsmål.

Du kan også henvende deg til Siljan kommune på tlf. 35942528 for generelle spørsmål omkring koronaviruset.

Dersom du har blitt syk eller har symptomer kan du kontakte din fastlege eller legevakten 116117, som vil vurdere situasjonen din og eventuelt henvise til koronaprøvetaking.

Publisert: 11.03.2020 16.18