Informasjon fra legekontoret

Innhold

Siljan legekontor er nedbemannet grunnet pågående korona. Derfor må det gjøres prioriteringer i tjenesten.

Noen vanlige fastlegeoppgaver som disse vil bli nedprioritert inntil videre:

- Attestarbeid for forsikringsselskap.
- Legeerklæringer for en del ytelser fra NAV.
- Erklæring for TT-kort, handikap-oblat og lignende.
- Screeningundersøkelser, helsekontroller og kartlegging av risiko.
- Årskontroller og rutinemessige kontroller av velbehandlet blodtrykk, diabetes og liknende kan utsettes eller opprettholdes med lengre intervaller enn normalt.
- Spirometri, tonometri, audiometri.
- Småkirurgi som ikke er strengt nødvendig

Vi oppfordrer alle å bruke e-kommunikasjon via helsenorge.no ved kontakt med legekontoret!

Testing

Legekontoret i Siljan tar ikke covid-19 tester for spare på smitteutstyr og forebygge smitte blant helsepersonell. Testing av covid-19 foregår i Skien. Det er legen i samråd med koronastab i Skien som bestemmer hvem som skal testes. Vi forholder oss til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Disse skal testes i følge Folkehelseinstituttet, pr.20.03.20:

- Bare de med akutt luftveisinfeksjon og som krever sykehusinnleggelse skal testes for covid-19.
- Alle med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. Det er ikke kapasitet til å teste hele denne store gruppen, og de aller de fleste har ikke covid- 19.
- Alle pasienter med luftveissymptomer, og som blir henvist av lege sendes til midlertidig legevakt for pasienter med luftveissymptomer på tidligere Klosterskogen videregående skole i Skien.

De aller fleste med luftveisymptomer trenger ikke legevurdering.

Publisert: 20.03.2020 14.47