Nærværskoordinator i Siljan ansatt

Innhold

Helle Aspheim Zielinski er ansatt i 100% stilling i et 3-årig engasjement som nærværskoordinator fra 1. august.

Siljan kommune skal sammen med 11 andre kommuner i Norge delta i et 3-årig pilotprosjekt. Piloten gjennomføres i et tett samarbeid mellom avd. for Helse, Oppvekst og NAV.

Overordnet målsetting er at flere ungdom skal gjennomføre videregående skole og delta aktivt inn i arbeidsliv og samfunnsliv. Målgruppen i piloten er barn og unge i alderen 0 - 24 og deres familie, med hovedfokus på ungdom.

Hovedmandatet er forebyggende arbeid mot enkelt ungdom, deres foreldre og ungdomsmiljøet i Siljan i henhold til kunnskapsbaserte metoder og på ulike forebyggende nivå. Avdelingen skal samarbeide bredt og tett med andre instanser og organisasjoner som arbeider opp mot målgruppen.

Her har den nyansatte laget en liten presentasjon av seg selv.

Hei
Mitt navn er Helle Aspheim Zielinski. Jeg er 32 år gammel og bor i Skien kommune med min mann og våre to barn. Jeg er utdannet barnevernspedagog med master i «flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge» ved Høgskolen i Telemark. Min masteroppgave ble skrevet under prosjektet «Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark», og reflekterer mitt engasjement knyttet til skole.

Jeg har erfaring fra arbeid med barn, ungdom og deres familier i den kommunale barneverntjenesten, og brenner for sosialt arbeid. Jeg har også jobbet flere år med ungdom i bolig, som gruppeleder for jentegruppe i ungdomsskolen og som assistent i Uloba.

Jeg ser frem til å ta fatt på arbeidet som nærværskoordinator, og få være med å forme et spennende prosjekt. Fra august er jeg på plass, og jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Siljan kommune, innbyggere og kollegaer.

 

Publisert: 27.04.2020 11.38