Hva skal barnehagen hete?

Innhold

Prosjektering av ny barnehage i sentrum er godt i gang!

Barnehagen ligger fint i terrenget på Torsholtjordet og i en fin akse i forhold til sentrum. Vi vet at barnehagen vil bli god leke og læringsarena for barna våre. Vi ønsker også og at dette skal bli en liten perle i sentrum, et møtested på tvers av generasjoner.

Alt er under kontroll, alle planer er lagt, alt går foreløpig som det skal bortsett fra en ting...., hva skal barnet hete?

Vil du være med å hjelpe oss med dette? Kom med innspill!
Send epost til post@siljan.kommune.no eller gå inn på kommunens facebookside.

Vi håper barnehagen er åpningsklar august 2020.

Publisert: 29.04.2019 10.52