Ny inngang til legekontoret og sykehjemmet i Siljan

Innhold

Legekontorets hovedinngang er nå der hovedinngangen til sykehjemmet var, sykehjemmet har flyttet sin hovedinngang til nybygget på ny sykehjemsavdeling.

Legekontoret

Legekontoret har siden de stengte dørene i mars benyttet en ytre inngangsdør, og pasienter har stått ute for å vente på å slippe inn. Nå blir det slik at pasienter til legekontoret kan vente inne i gangen rett utenfor legekontoret.

Sykehjemmet

Det er på grunn av Korona-situasjonen og behovet for å beskytte de som bor på sykehjemmet, og de som jobber der, det er valgt å flytte  hovedinngangen til nybygget på ny sykehjemsavdeling.

Helsestasjonen og Rus og psykisk helse

Rus og psykisk helse har fått nytt kontor i 2. etasje sammen med helsestasjonen, altså inngang hovedinngang legekontoret og heisen opp i 2. etasje.

Det er satt opp skilting, så det skal være enkelt å finne fram.

Publisert: 22.09.2020 12.48