Renovasjonsgebyr 2019

Innhold

Det handler ikke bare om å hente søpla, men hele renovasjonssystemet.

Renovasjonsgebyret skal dekke alle kostnadene kommunen har med innsamling og behandling av husholdningsavfallet i kommunen.

Kommunen kan ikke ta inn et større gebyr enn hva utgiftene til avfallshåndteringen koster. Renovasjonsgebyret fastsettes årlig av kommunestyret.

Det er Renovasjon i Grenland - RiG, som utfører renovasjonstjenesten for Siljan kommune.

Informasjon om renovasjonsgebyr

Hele 69 ganger er RiG hjemme hos deg og henter avfall. En gang i året henter de juletrær. Og 11 ganger henter de grovavfall og hageavfall dersom du bestiller tjenesten. Det har blitt bygget en ny flott gjenvinningsstasjon i Pasadalen, og i år starter byggingen av en tilsvarende gjenvinningsstasjon på Rødmyr.

Renovasjon er ikke lenger som det var før. Myndighetene stiller større krav til gjenvinning av avfallet, og abonnentene stiller større krav til tjenestene og RiG generelt.

Derfor blir også renovasjonsgebyret utregnet på en litt annen måte enn det gjorde tidligere. Det handler ikke lenger om mengden restavfall du putter i den sorte dunken, men hele renovasjonssystemet som er ganske omfattende og krevende.

Her er gebyrsatsene i Siljan kommune for 2019

Publisert: 07.03.2019 14.49