Siljan Nærmiljøsenter

Innhold

Siljan nærmiljøsenter er i etableringsfasen, og nå jobbes det med å finne egnede lokaler. Nærmiljøsenteret vil være et møte- og informasjonspunkt for frivillig innsats, og målet er å bidra til et varmere nærmiljø der mennesker i alle aldre er velkomne.

Vi vil jobbe for å stimulere til aktiviteter som fremmer helse, trivsel og livsglede.

Inntil videre kan daglig leder Merete Moen kontaktes på epost: merete@derdubor.org eller tirsdager og torsdager via telefon 986 16 408.


Merete Moen
daglig leder Siljan Nærmiljøsenter

Publisert: 28.01.2019 11.21