Stenging av matrikkel og grunnbok i desember 2019

Innhold

I forbindelse med regionreformen Telemark og Vestfold slås sammen til ett fylke, vil matrikkelen og grunnboken bli stengt.
  • Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 klokken 18:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 9 virkedager. Det medfører blant annet at det ikke er mulig med eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistrering fra denne datoen og til utløpet av 1. januar 2020.
  • Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 klokken 20:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 1. virkedag. Dette betyr at ingen dokumenter kan sendes til tinglysing verken elektroniske eller på papir i denne perioden

Les mer hos Kartverket

Egenerklæring om konsesjonsfrihet/konsesjon

Skal du overta en eiendom som kjøp, arv, gave, eller på annen måte overføre den i løpet av 2019, er det mulig du er avhengig av egenerklæring, eller konsesjon. For at dette skal føres direkte i matrikkelen må vi ha inn disse skjemaene før 13. desember 2019. Etter 13. desember kan vi motta originale egenerklæringer på papir og sende disse pr. post til Tinglysingen fram til stengedato 27.12. Husk at det er senere postgang i desember.

Publisert: 28.11.2019 10.15