Koronavirus og akutt behov for tannbehandling

Innhold

Fra 18.03.20 tilbyr tannlegen kun behandling til pasienter med svært akutte behandlingsbehov. Dette gjelder i første omgang fram til 13. april.

Pasienter med behov for akutt behandling ringer sin nærmeste offentlige tannklinikk. Lokal tannlege kan per telefon gi råd, veiledning og eventuelt telefonresepter. Dersom de anser videre tannbehandling for nødvendig, henviser de pasientene videre til akuttklinikken i Skien.

Siden tannbehandling gjør at både ansatte og pasienter er svært utsatt for smitte, og at de bruker smittevernutstyr som sykehus og andre helseinstanser har behov for, vil det kun bli tatt inn de mest akutte tilfellene.

Fylkeskommunen oppdaterer informasjon om dette på sin nettside vtfk.no fortløpende.

Publisert: 18.03.2020 12.56