Sjekk kontonummer for utbetaling av tilgode-skatt

Innhold

Fra 4. april kan du nå selv bruke en ny løsning for å endre kontonummer for utbetaling av tilgode-skatt.

Den nye løsningen kan startes via skatteetaten.no/endre-konto . Den ligger ikke i Altinn.

Løsningen fungerer slik:

  • Etter at du har logget deg inn, må du velge hvem du skal endre konto for, hvis du kan representere andre.
  • Klikk på "Endre konto" dersom du vil ha pengene til en annen konto enn den som er angitt.
  • Deretter får du en liste over kontonumre du er oppført som eier av. Kontonumrene på listen har Skatteetaten fått fra banken din og er gyldige konti pr 31/12.
  • Velg "ingen av disse" om du ønsker å bruke en konto du eier som ikke står i listen, en konto du disponerer, en utenlandsk iban-konto eller utbetalingskort.
  • Om du skal oppgi en konto du disponerer, men ikke eier, må dette være en konto opprettet før 31/12. Om du eier kontoen, kan den være opprettet etter 31/12.
  • Om du skal oppgi en utenlandsk konto, er det kun mulig å registrere konto med IBAN. For registrering av utenlandsk konto uten IBAN må du kontakte din skatteoppkrever.
  • Du kan også velge utbetalingskort
  • Om du ikke får utført ønsket valg, må du kontakte skatteoppkreveren i kommunen din.

Finn mer informasjon her.

Publisert: 03.04.2019 12.55