Vannmåleravlesning 2019

Innhold

Rapporter målerstanden på din vannmåler via internett. Fristen er 15.desember 2019

I forbindelse med fylkessammenslåingen får Siljan nytt kommunenummer i 2020. Så for å unngå eventuelle problemer i denne forbindelse, er vi anbefalt av programleverandør å registrere vannmålerstand og forbruk for 2019 før nyttår. Derfor sendes avlesningskort ut tidligere med avlesningsfrist 15.12.2019.

I disse dager mottar alle som har vannmåler avlesningskort for 2019. Det er viktig å lese av vannmåleren riktig da dette gir grunnlaget både for årsoppgjøret for 2019, og for neste års vann- og avløpsgebyr. Hvis vi ikke mottar en målerstand, vil forbruket bli stipulert.

Du kan registrere vannmåleravlesingen her, eller returnere den ferdigfrankerte svarslippen du får i posten.

Publisert: 21.11.2019 14.29