Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder

Innhold

Høringsfrist 12. oktober 2020

I henhold kommuneloven § 8, legges Forskriften ut på høring i 30 dager.

Forskriften tar utgangspunkt i gjeldene Reglement for godgjøring til folkevalgte, som ble vedtatt av Siljan kommunestyre 19. november 2019. De kravene som ny kommunelov innehar er i tillegg innarbeidet.

Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder.

Send merknader til forslaget elektronisk her

Eller skriftlig til Siljan kommune på epost: post@siljan.kommune.no eller pr brev: Siljan kommune, Postboks 16, 3749 Siljan

Publisert: 02.09.2020 15.22