Kommunenytt

Innhold

Publikasjon for å offentliggjøre sakslisten til kommunestyremøtene, samt kulturkalender

Kommunenytt er en liten publikasjon som leveres ut til alle innbyggere i Siljan før hvert kommunestyremøte.

Hovedhensikten med avisen er å offentliggjøre sakskartet til kommunestyremøtene.

Avisen inneholder også informasjon fra de ulike avdelingene i kommunen, samt annonsering av kulturarrangement fra lag og foreninger.

Frist for levering av stoff høsten 2019:

19. aug. - distribueres 27. aug.
07. okt. - distribueres 15. okt.
04. nov. - distribueres 12. nov.
02. des. - distribueres 10. des.

Utgitte nummer i 2019: (pdf)

November
Oktober
August
Juni
April
Mars
Januar

Kontaktinformasjon

Redaktør:
Ingrid M. Eikland

Epost: post@siljan.kommune.no / ime@siljan.kommune.no

Tlf.: 35942528 / 41307072

Publisert: 03.07.2017 14.51
Kommunehuset

Besøksadresse:

Sentrumsveien 105
3748 Siljan

Postadresse:

Postboks 16
3749 Siljan

Telefon: 35942500