Referat fra møter i kriseledelsen - Korona

Innhold

Møte i kriseledelsen 17.11.2020

To uavhengige smittetilfeller i Siljan de siste to ukene. Det siste ble kjent i går kveld og personen har vært i kontakt med en person med påvist COVID i jobbsammenheng. Vedkommende har vært i isolasjon siden 14.11. Det er ikke mange nærkontakter i dette tilfellet. Smittesporing er satt i gang på de opplyste nærkontaktene. Det er ingen spesielle tiltak som blir iverksatt.

Det andre tilfellet ble påvist i forrige uke. Pasienten har midle symptomer og har fått oppfølging av fastlegen. Nærkontakter er definert og satt i karantene. Oppfølgingen av smittetilfellene har vært bra og er under kontroll.

Barnehage og skolene blir ikke påvirket av disse to smittetilfellene.

Det har totalt vært fire smittet av COVID-19 i Siljan frem til nå.

 

Møte i kriseledelsen 05.11.2020

Smittevernlegen har meldt at nærkontaktene til pasient med påvist Covid-19 smitte i Siljan, har testet negativ for Covid-19. Ingen flere tiltak blir iverksatt.

Regjeringen kom med justeringer av tiltak, og nye tiltak i en pressekonferanse i dag. Smittetallene går betydelig opp og dette er bakgrunnen til strengere rutiner.

Beskjeden fra regjeringen er at alle bør helst holde seg hjemme.

Kommunedirektør kollegiet i Grenland avholdt møte i dag og ble enige om en rekke felles tiltak.
- Hjemmekontor for de ansatte der det praktisk lar seg gjøre, gjeldende fra så fort det lar seg organisere.
- Fysiske møter blir avlyst og skal avholdes digitalt der det er mulig.
- Politiske møter skal gjennomføres digitalt. Dette vil allerede gjelde for kommunestyremøte på førstkommende tirsdag.
Andre tiltak
- UKIS utgår på grunn av at det er for mange i forhold til reglene. Her bør det sees på andre aktiviteter for ungdom som kan gjennomføres.
- Inn-på-tunet (for voksne) kan videreføres fordi de kan opprettholde smittevern
- Helse: Fallforebyggende gruppetrening på kommunehuset avlyses inntil videre.
- Dagsenteret på sykehjemmet stenges inntil videre.

I morgen kl. 08 blir det avholdt et kommunedirektør møte i Grenland. Informasjonsansvarlig blir kontaktet i etterkant for å kunne utarbeide felles informasjon ut.

Fylkesmannen har kalt inn til møte i morgen, hvor en del i krisestaben vil delta.

Skole og barnehage er fremdeles på gult-nivå.

 

Møte i Kriseledelsen 04.11.2020

4. november informerte smittevernlegen at det ble påvist 1 person med Covid-19-smitte i Siljan. Personen har vært i rødt land og er nå i hjemmeisolering. Det er kun definert to nærkontakter, og begge to blir testet i dag. De er per i dag symptomfrie og er ikke lokalisert i skole eller barnehage.

Informasjon om smittet person ble umiddelbart lagt ut på kommunens hjemmeside, og det er kommet uttalelse fra smittevernlegen i avisen Varden i dag. Smittesporingsteamets arbeid har fungert godt. Det er lite bemanning på legekontoret, med 1 sykemelding. Det er hentet inn ansatt fra hjemmetjenesten, som vil fungere som vikar. Legekontoret er forberedt på mer smittesporing. Helsesjefen jobber med å få på plass siste justeringer for å få på plass smittesporingsrogrammet TISK.

Politiske møter i Siljan holdes i kommunestyresalen dersom det er i utgangspunktet er flere enn 7+1 deltakere.
Ansatte vil få intern informasjon fra HR.

Siljan kommune er i en situasjon hvor det er smitte, men det er god kontroll på situasjonen. Det blir ikke satt opp flere møter i kriseledelsen inntil videre.

Informasjon fra Fylkesmannen:
- Det er kommet en oppdatering av veileder for utsatte barn og unge.
- Kragerø kommune har forespurt om man skal forby fysiske møter. Dette ser ikke fylkesmannen som nødvendig. Anbefalingen er at hvis det ikke er nødvendig å ha fysiske møter, skal disse avholdes digitalt.
- Smittetallet øker for personer over 60 år og antallet har fordoblet seg på 1 uke. Dette vil trolig øke behovet for sykehus- og sykehjemsplass. Larvik kommune har store utfordringer for prøvetaking.

Publisert: 04.11.2020 18.04