3. dose vaksine - ta kontakt

Innhold

Ta kontakt med vaksineansvarlig  i kommunen dersom du faller inn under kriteriene for de som er prioritert for 3. dose koronavaksine.

Det er Siljan sine innbyggere som er prioritert for dose 3 med Pfizer-vaksine. Ring vaksineansvarlig Solveig V. Vestby på tlf.: 477 07 169 og bli satt opp på time for vaksinering torsdag 30. september i samfunnssalen på kommunehuset.

Dette er kriteriene FHI har satt:

Gruppe 1
Gjelder organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående sykdom som krever immunsuppresjon:

  • alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 2
Gjelder pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:

  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling:

  • Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

Flere detaljer finner du på fhi.no

Timebestilling i Siljan

Hvis du er i en av disse gruppene, ta kontakt med vaksinekoordinator Solveig V. Vestby på tlf.: 477 07 169 for å bli satt opp til time for vaksinering,

Publisert: 22.09.2021 14.56