40 km/t i Sentrumsveien!

Innhold

Har du lagt merke til de nye trafikkskiltene som har kommet opp i Sentrumsveien - 40 km/t og Barn Leker? Skiltene i seg selv gjør ikke trafikksikkerheten bedre på strekningen, men hvis de blir fulgt er målet at det skal være tryggere for alle å ferdes på og ved veien.

Sagaenga barnehage er veldig glad for at det blir fokus på trafikksikkerheten her, siden de veldig ofte er ute og går langs veien, blant annet for å komme til en uteplass de bruker mye i skogholtet ved Gurholtveien. Det har også vært en bekymring med ut- og innkjøringen til barnehagen.

Det har vært en utfordring at det har vært for høyt hastighet på noen av bilene og motorsyklene som kjører i Sentrumsveien/Krysset Gurholtveien, selv om de aller fleste som kjører på veien følger trafikkreglene.
På en slik vei som Sentrumsveien, med den bredden og de siktlinjene vi har, vil naturlig hastighet være høyere.
Derfor må ikke skiltene skape falsk trygghet - erfaringsmessig vil hastigheten før ytterligere fartsreduserende tiltak kun reduseres med 1-3 km/t. Derfor er det planlagt 8 nye fartshumper på de strekningene som nå har fått nye hastigheter, noe som vil bli utført til våren/sommeren.

Publisert: 04.02.2022 14.30