Bra badevannskvalitet!

Innhold

Miljørettet helsevern i Grenland startet forrige uke med prøvetaking av badevann ved utvalgte strender i kommunene Siljan, Bamble, Drangedal (samarbeid med Kommunalteknikk), Kragerø, Porsgrunn og Skien

For Siljan, er det tatt prøver i Heivannet og Øverbøtjønn, og her er det stabilt bra badevannskvalitet.

Se resultatene fra badevannsprøver her

Det vil bli tatt prøver hver 14.dag gjennom hele sommeren (f.o.m. uke 24 – t.o.m. uke 34).

Publisert: 20.06.2022 12.59