Rådmannens utkast til budsjett 2020

Innhold

Rådmann i Siljan, Jan Sæthre legger fram sitt utkast til budsjett for Siljan kommune 2020.

Budsjettutkastet blir presentert i møte onsdag 20.nov., hvor rådmannen har invitert medlemmene av alle politiske utvalg som gir uttalelse til eller behandler budsjettet, ledergruppen, hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet.

Dette er rådmannens utkast til budsjett 2020

Budsjettet skal så behandles i:

  • Arbeidsmiljøutvalget 25. nov.
  • Utvalg for helse 26.nov.
  • Ungdomsrådet 27. nov.
  • Utvalg for Oppvekst, Utvalg for Samfunn, Eldrerådet og Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 28. november.
  • Innstiling til Formannskapet 3. desember
  • Offentlig ettersyn 3. -17. desember
  • Vedtak i Kommunestyret 17. desember

 

 

 

Publisert: 19.11.2019 13.32