Kommunen forbereder seg på å ta imot Ukrainske flyktninger

Innhold

Siljan kommune jobber nå med å få på plass et mottaksapparat for å kunne ta imot Ukrainske flyktninger på en god måte.

Kommune har ikke vært mottakskommune for flyktninger siden 2015, derfor er det nødvendig å få på plass tjenester som kan ivareta flyktninger, som bosted, helsetjenester, barnehagetilbud, skoletilbud og språkopplæring.

Myndighetene har bedt Siljan kommune ta imot 15 flyktninger i første omgang, og så tar vi høyde for at dette tallet kan økes. Det er ikke kommet beskjed om når de ankommer Siljan, eller hvilke grupper som kommer, om det er familier eller enslige.

Det er etablert en arbeidsgruppe for mottak av Ukrainske flyktninger i Siljan, med representanter for de ulike kommunale tjenesten. Utfordringen er at vi ikke helt vet hvor mange som kommer, eller hvilke behov de har, men alle de kommunale tjenestene er forberedt på, og motivert for å ta imot flyktninger på kort varsel. Kommunen vil også ha kontakt med frivillige lag og foreninger i Siljan som kan være med på å gi viktig støtte til Ukrainere, kanskje først og fremst et tilbud om å få ta del i ulike aktiviteter.

Det er gledelig å merke at innbyggere i Siljan er klare for å ta imot flyktninger, og takk til alle dere som har meldt inn at dere kan ha husrom for flyktninger. Alle disse henvendelsene går vi nå igjennom for å vurdere om de kan benyttes som bolig for flyktningene.

Her kan finne mer informasjon om krisen i Ukraina

Aktuelle saker om krisen i Ukraina (Regjeringen.no) 
Informasjon om krisen i Ukraina (UDI, Utlendingsdirektoratet)
Informasjon til deg som ønsker å hjelpe flyktninger fra Ukraina (UDI) 
Flyktninger fra Ukraina (IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) 

Publisert: 25.03.2022 15.19