Kommunestyremøte

Innhold

14. desember blir kommunestyremøtet avholdt digitalt.

For de som ønsker å være tilhørere til møtet, send epost til post@siljan.kommne.no så vil du få tilsendt lenke til møtet.

Dette er sakene som skal behandles.

  • Budsjettjustering investerings-budsjett 2021
  • Budsjett 2022
  • Plan for leve hele livet
  • Reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak ved Fv 32 på Holtesletta, 2. gangs behandling
  • Handlingsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2022
  • Opprettelse av kommunalt oppgavefellesskap
  • Garanti for salg av bolig i Solsvingen borettslag

Orienteringssaker:

  • Orientering om koronapandemien i desember 2021

Les sakspapirene her 

Publisert: 13.12.2021 15.24