Kommunestyremøte 16.november

Innhold

Det avholdes kommunestyremøte 16. november kl. 18:30 i kommunestyresalen.

Dette er sakene som skal behandles:

Referatsaker:

 • Protokoller fra utvalgsmøter

Saker til behandling:

 • Bypakke Grenland - Handlings-program 2021
 • Videreføring av Bypakke Grenland - rammer for ny bystrategi og proposisjon til Stortinget
 • Trafikksikring Sentrumsveien og Gurholtveien
 • Høring om revidert Skiensmodell
 • Plan for Beredskap 2022
 • Prosjektperiode 2022-27 for vannområdet Siljan-Farris med vedtak om finansiering
 • Forslag til endring av reglement for tildeling av tilskudd til kultur-arrangement
 • Salg av leilighet i Siljan Sentrum borettslag
 • Representant til møte i representantskapet i Gea Norvegica Georpark IKS

Orienteringssaker:

 • Rutine for helsemessig-, sosial– og smittevernberedskap

Les Kommunestyrets sakspapirer her

Møtet er åpent for publikum.

Se møtet på Siljan KommuneTV:

 

Publisert: 15.11.2021 16.01