Kommunestyremøte 19. oktober

Innhold

Dette er sakene som skal behandles i kommunestyrets møte 19. oktober kl. 17:30:

Referatsaker:

 • Protokoller fra utvalgsmøter

Saker til behandling:

 • Tertialrapport 2. tertial 2021
 • Finansiering av administrativ ressurs ved Kompetansebyen Grenland - Birkelandsprosjektet
 • Plan for landbruk 2022-25
 • Tilstandsrapport for barnevernet i Siljan 2021
 • Plan for Pandemi 2021
 • Rapport - Eierskapskontroll Grep Grenland AS
 • Ny selskapsstruktur for Grep Grenland AS
 • Plan for Digitalisering 2022-25
 • Høring om revidert Skiensmodell
 • Eiermelding 2021

Møtet er åpent for alle, og sakspapirene kan du lese her

Publisert: 13.10.2021 14.29