Det blir lav vannstand i Sporevann og Vanebu i sommer

Innhold

I slutten av mai starter arbeidet med å forsterke dammene ved Vanebu og Sporevann, noe som fører til at vannstand her i sommer blir lavere enn normalt.

Arbeidet starter i slutten av mai og forventes avsluttet i løpet av oktober. I denne perioden vil det være anleggstrafikk til og fra dammene, og noe støy må påregnes.

Området rundt dammene vil bli brukt til riggplass for kontor, utstyr, materialer og biler. Dette vil dessverre gi mindre ledig areal rundt dammene enn normalt i perioden. Ved Sporevann vil anleggsveien inn i magasinet bli benyttet, og rekreasjonsområdet vil bli påvirket av denne trafikken.

Vannstanden i Mykle vil også kunne bli påvirket.

Kraftprodusenten Skagerak Kraft skal ruste opp to av sine sju dammer i Siljanvassdraget, og samtidig bygge nye flomløp for å øke flomavledningskapasiteten ved Sporevann og Vanebu. Arbeidet gjøres for å tilfredsstille endrede forskriftskrav fra NVE. Det tas også høyde for klimaendringer med kraftigere skiftninger i været.

Les mer om dette arbeidet på Skagerak Kraft sin hjemmeside.

Publisert: 12.05.2023 08.53