Legevakten for Skien, Siljan og Nome får nye rutiner

Innhold

Fra mandag får legevakten nye rutiner - heretter skal du få vite hva slags prioritet du har i køen.

Når du ringer vil du ikke merke så stor forskjell. Ved ankomst derimot, vil mottakelsen bli mer helhetlig enn før. Heretter skal få vite hva slags prioritet du har i køen ut i fra et fargekodesystem. Blå, grønn, gul, oransje og rød, alt etter hva som feiler deg.

- Du får en ny vurdering når du kommer til legevakta. Den skjer ut i fra et felles system som skal hjelpe oss å vurdere likt og gi rett hastegrad på pasientene. Her er det kun sykepleiere som tar imot, og alle har god kompetanse og masse erfaring. Dette skal brukes mer helhetlig, og at det ikke lenger skal være forskjell på hvilken fagperson du møter, sier Anette Tobiassen, legevaktsykepleier, som har vær med i oppbyggingen og opplæringen i det nye systemet.

Triage-systemet er i bruk i mange norske kommuner allerede, og er også vanlig i utlandet.

Legevakta gir deg hjelp ved nylig oppstått sykdom, skade eller krise – og de akutte må tas først.

Det nye triage-systemet vil gi deg en god pekepinn på hvilken prioritet du har, og du får vite hva slags farge du har etter sykepleierens vurdering ved ankomst.

RØD: Livstruende, ingen ventetid

ORANSJE: Haster veldig, men utenfor livsfare

GUL: Haster, men ikke livstruende

GRØNN: vanlig prioritet. Du er syk, men trenger ikke umiddelbar hjelp. Får du grønn kan du bli bedt om å vente til fastlegen din er på jobb.

BLÅ: Du kan få råd fra sykepleier om å reise hjem. Hvis du blir verre, ta kontakt igjen.

- Det er viktig for oss å si at vi gir akkurat like god veiledning som før. De som trenger hjelp, får hjelp. Utredninger kan vi ikke drive med, så fastlegen er fortsatt det beste stedet å oppsøke når det ikke haster, sier enhetsleder Elisabeth Westli.

 

FARGEKODET LEGEVAKT: Fra mandag blir det nye rutiner på legevakten. Sykepleierne lover at de skal bruke fagkunnskapen sin enda mer målrettet og samkjørt enn før, fv. legevaktsykepleier Anette Tobiassen, enhetsleder Elisabeth Westli, konst. teamleder Berit Spange og sykepleier Kine Francke.
Foto: Anne Spånem, Skien kommune

Publisert: 27.10.2019 15.00