Månedlig faktura

Innhold

Fra 2022 vil det være mulig å søke om månedlig faktura på kommunale avgifter og eiendomsskatt!

Siljan kommune har ordinært forfall på kommunale avgifter og eiendomsskatt fire ganger i året. Det er nå også mulig å inngå avtale om månedlig faktura fra 2022. Avtalen gjelder for minimum ett år og løper til kommunen mottar søknad om endring. Det stilles krav om at du tegner avtalegiro for å få denne avtalen.

For å motta månedlig faktura fra januar må det søkes innen 30. nov.
For å motta månedlig faktura fra juli må det søkes innen 31. mai.

For å kunne inngå avtale om månedlig faktura må samlet årlig beløp overstige 6000 kroner.

Slik søker du:

Fyll ut skjema du finner på denne siden: Månedlig fakturering kommunale avgifter.

Dette må gjøres før 30. november. Du vil da motta første faktura i slutten av desember med forfall 15. januar.

Publisert: 15.10.2021 14.46