Sår hals, snufsete, eller hoster du?

Innhold

Her finner du ut hva du skal gjøre når du får nyoppståtte luftveissymtomer og testing for covid-19, og hva som er anbefalt ved negativ test og ved positiv test.

Symptomer på luftveisinfeksjon kan begynne med vage symptomer som for eksempel hodepine og tett nese, eller mer klassiske influensalignende symptomer som som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand.

Symptomene kan være tegn på covid-19. Vaksinerte personer kan få kun milde forkjølelsesymptomer ved covid-19.

Last ned flytskjema i pdf- og png-format 

Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk. Du bør bli hjemme til formen er god, og du har vært feberfri i 24 timer. Milde restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.

For å minske risikoen for å smitte andre bør du ha god hånd- og hostehygiene. Du bør også holde avstand til andre, særlig til personer i risikogrupper. Det anbefales bruk av munnbind ved nærkontakt med personer i risikogrupper hvis du har forkjølelses/luftveissymptomer.

Ta kontakt med legen din hvis du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.

Du anbefales å teste deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer.

Testing av barn og unge

Anbefalingen om test gjelder ikke for barn og skoleelever ut videregående skole.

Det kan likevel være aktuelt med testing hvis barn/unge skal vaksineres, eller for registrering til koronasertifikat. Ved behov for legevurdering kan test inngå i helhetsvurderingen, som for andre luftveisinfeksjoner.

Ved behov for legevurdering kan test inngå i helhetsvurderingen, som for andre luftveisinfeksjoner.

Råd og informasjon om barn og ungdom

Når du skal ta koronatest

Anbefalingen om test ved nyoppståtte luftveissymptomer gjelder ikke for barn og skoleelever ut videregående skole.

Du kan bruke selvtest hjemme, eller teste deg på teststasjon.

Hvis du bruker en selvtest som ikke er utlevert av kommunen, er det anbefalt å bruke en test som er CE-IVD-merket. Disse kan blant annet kjøpes på apoteket. Det er viktig at prøvetaking gjøres korrekt, og bruksanvisningen følges nøye for at svaret skal være pålitelig. Vær oppmerksom på at testen ikke skal brukes etter holdbarhetsdato. Testene tåler ikke frost, og skal være romtempererte før de brukes.

Hvis du har gjennomgått covid-19 sykdom de siste 3 månedene og du får nye symptomer, anbefales det at du tester deg med selvtest. PCR-test som blir tatt på teststasjon kan være positiv i lang tid etter sykdommen, fordi prøven påviser virusrester. Virusrester betyr ikke at du er smittsom.

Ingen skal testes med tvang.

Ved negativ test

Du bør bli hjemme til formen er god, og du har vært feberfri i 24 timer. Milde restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.

Ved lette symptomer kan du gå på jobb samme dag, men hvis symptomene blir verre bør du gå hjem.

De fleste vil teste positivt rundt symptomstart. I noen tilfeller kan det ta noe lengre tid fra du får symptomer til selvtesten viser at du er smittet. Ved vedvarende symptomer og negativ selvtest anbefales det at du tar ny test 2-3 dager senere. Ved lette symptomene trenger du ikke holde deg hjemme i tiden mellom den første og andre testen.

Ved positiv test

Du anbefales å holde deg hjemme i 4 døgn fra symptomstart, eller fra dagen for positiv test for deg uten symptomer. Dersom du har symptomer anbefales det at du i tillegg har vært feberfri i ett døgn. Du anbefales å holde avstand til andre i husstanden og ev benytte munnbind.

Anbefalingen om å holde seg hjemme i 4 døgn gjelder ikke for barn i barnehage og yngre, og skoleelever ut videregående skole. Disse anbefales kun å holde seg hjemme hvis de er syke. De kan gå i barnehage og skole når de har vært feberfrie i 24 timer.

Voksne personer du bor sammen med anbefales å teste seg hvis de får luftveissymptomer.

Registrer positiv selvtest!

Ved positiv selvtest, bør du registrere dette i kommunens smittesporingssystem. En positiv selvtest registreres ikke på helsenorge.no, og vises ikke i koronasertifikatet. Kommunen skal holde oversikt over smittesituasjonen og din registrering er viktig i dette arbeidet.

En positiv selvtest bør bekreftes med test på teststasjon for personer som er ufullstendig vaksinert, det vil si mangler oppfriskningsdose (booster). For personer som har fått oppfriskningsdose, eller er grunnvaksinert og deretter har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder, er det ikke nødvendig med bekreftende test.

Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider

Publisert: 25.02.2022 14.05