Senterpartiet og Høyre har inngått avtale i Siljan

Innhold

Det politiske samarbeidet i Siljan er avklart. Senterpartiet og Høyre har inngått avtale om politisk samarbeid 2019-2023, og Kjell A. Sølverød fortsetter som ordfører.

Partene er enige om å arbeide mot et godt budsjett og en god økonomiplan med fokus på noen områder. Senterpartiet har tidligere inngått et valgteknisk samarbeid med SV.

Partiene forplikter seg i avtalen å arbeide sammen for hovedsakene:

- Arbeide for flere innbyggere i Siljan / økt boattraktivitet på bred front.

- Satsing på næringsarbeid

- Gode vilkår for skole og barnehage

- Sentrumsutvikling.

- Satsingen på miljø og bærekraft skal økes.

Posisjoner

Ordfører, Siljan Senterparti
Varaordfører, Siljan Høyre

Øvrige posisjoner avklares mellom partene.


Varaordfører Bent Gurholt og ordfører Kjell. A. Sølverød
(foto:Varden)

 

Publisert: 16.09.2019 15.33