Til alle foresatte i Siljan kommune - seksuelle krenkelser, overgrep og misbruk på nett

Innhold

Oppvekst og helseavdelingen har i den senere tid fanget opp at noen av våre barn i Siljan har vært utsatt for uheldige opplevelser på nett, noen helt nede på mellomtrinnet.

Barnevern, helse og politi samarbeider for å ivareta de som har vært utsatt for dette i Siljan. Vi vil oppfordre alle foreldre til å prate med barna sine om hva som skjer på nettet.

Arena for overgrep

Alle sosiale medietjenester, spill og apper med mulighet for chat/samtale vil kunne være en potensiell arena for overgripere. Det kan f.eks. være Moviestarplanet, Facebook, Jodel, Snapchat,Tiktok Instagram, Roblox mm. De som krenker begynner gjerne først å spille med barn, blir kjent med de på åpne chatrom og utgir seg ofte for å være på barnets alder. Når det er bygget en relasjon kan de få med barnet over i en lukket meldingsapp/privat chat. Krenkelser over nett kan ta ulike former; det kan være tilbud og henvendelser med seksuelt innhold, ofte med start i en chat (samtale) på et sosialt nettsamfunn. På nett kan man være anonym noe som gjør det lettere å snakke om gode og vonde følelser og seksualitet. seg ofte for å være på barnets alder. Når det er bygget en relasjon kan de få med barnet over i en lukket meldingsapp/privat chat.

Barn og unge har ikke utviklet god nok evne til å tenke kritisk slik som voksne. Da er det også vanskelig å vurdere potensielle farer, noe som kan føre til at de undervurderer risikoen ved å ha kontakt med ukjente på nettet.

Prat med barna

Det er viktig å prate åpent med barn om dette. Fokuser på å ha en god og åpen dialog med barna, uten å være fordømmende. Man må tørre å snakke om vanskelige ting som kropp og seksualitet.
Les mer om Råd for å starte en samtale om seksuelle henvendelser på nettet

 

Trenger du noen å prate med kan du ringe

Skolehelsesykepleier Linda Halvorsen - tlf.: 90207461
Barnevernleder Line Evensen - tlf.: 99392254
Sosiallærer på Midtbygda Hege Ulsnes - tlf.: 416 90156
Miljøterapeut på Siljan ungdomsskole Anette Sagmo - tlf.: 98664822

Her kan du lære mer

Våre hjelpetilbud | SMISO Vestfold 
Misbruk av barn på nett - Redd Barna

Publisert: 17.12.2021 08.58