Smittesporing og karantene ved normal hverdag og økt beredskap fra 4. oktober

Innhold

Normal hverdag med økt beredskap ble innført 25. september. Det betyr at Siljan kommune går over til nedjustert TISK, Testing-Isolering-Smittesporing,  fra mandag 4. oktober. Dette er endringer som gjør arbeidet  i kommunen enklere.

Råd og anbefalinger for ulike grupper:

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til Covid-19-positive

Uvaksinerte eller personer som ikke har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder anbefales å teste seg med daglig selvtesting fra fremre nese med antigen hurtigtester i 7 dager. Dagene telles fra når den smittede isoleres.
Hvis man ikke gjennomfører et av, bør man avstå fra kontakt med andre i 7 dager.

Delvaksinerte anbefales å teste seg så snart de er informert om at de har vært i nærheten av en smittet person. Det holder med en test for denne gruppen og testingen kan enten gjøres med selvtest. Testen kan tas straks.

Fullvaksinerte eller personer som har gjennomgått covid-19 behøver ikke å teste seg.

Alle anbefales å følge nøye med på om man utvikler luftveissymptomer i 10 dager etter eksponering, og teste seg ved symptomer.

Øvrige nærkontakter

Uvaksinerte eller personer som ikke har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder anbefales å teste seg så snart de er informert om at de har vært i nærheten av en smittet person. Det holder med en test for denne gruppen og testingen kan gjøres med selvtest. Testen kan tas straks.

Delvaksinerte, fullvaksinerte eller personer som har gjennomgått covid-19 behøver ikke å teste seg.

Alle anbefales å følge nøye med på om man utvikler luftveissymptomer i 10 dager etter eksponering, og teste seg ved symptomer.

Barn under 12 år

Når barn under 12 år er definert som husstandsmedlemmer, tilsvarende nære eller øvrige nærkontakter til en smittet person, avgjør foresatte om de ønsker at barnet testes.

Du kan lese mer om nærkontakter og isolering på fhi sine sider her 

Selvtester

Mye av testingen kan arrangeres som selvtesting slik at testkapasiteten i helsetjenesten ikke overbelastes.

Selvtest anbefales spesielt ved målrettet jevnlig testing, og ved test av nærkontakt og husstandsmedlemmer og ved symptomer. I nedjustert TISK sidestilles PCR med hurtigtester og selvtester. Ved test på klinisk indikasjon anbefales PCR. Alle som har testet positivt på selvtest eller hurtigtest bør ta en bekreftende PCR.

Praktisk gjennomføring av selvtesting i Siljan

  • Personer som behøver selvtest ringer Siljan sykehjem på telefon 35942574 for å avtale utlevering av tester. Sykehjemmet kan kontaktes alle dager mellom kl. 08:00 og 22:00. Testene blir utlevert på utsiden av sykehjemmet ved avtale.
  • Prøven tas i hjemmet og ved positiv selvtest skal leder for smittesporingsteamet Solveig Vestby kontaktes på mobil 477 07 169.
  • Ved positiv selvtest avtales tidspunkt for PCRtest på teststasjonen i Siljan kommune.

OBS: Selvtest er ikke gyldig som reisebevis! Ved behov for gyldig reisebevis, kontakt Siljan legekontor, tlf.: 35942550.

Testing ved utbrudd blant barn og unge som ikke er vaksinerte

Ordningen med unntak fra smittekarantene ved testing for barn og unge under 18 år oppheves, siden karanteneplikten fjernes.
Kommunene kan der det er nødvendig for å ha oversikt over utbredelse av smitte og smitteveier oppjustere TISK.

Smittesporing

Kommunens rutinemessige smittesporing, med nedjustert TISK, begrenses først og fremst til nærkontakter som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som er mest utsatt for smitte, og som anbefales å holde seg hjemme. De som ikke er fullvaksinerte eller som ikke har hatt covid-19 siste 12 måneder oppfordres til å la seg teste.

Isolasjon

Krav om isolasjon ved påvist smitte opprettholdes jamfør covid-19-forskriften. Se mer informasjon om opphevelse av isolasjon ved covid-19 (fhi.no). 

Les mer her Nedjustert TISK i normal hverdag med økt beredskap – Helsedirektoratet 

Publisert: 01.10.2021 14.52