Søk barnehage- og SFO-plass innen 1. mars

Innhold

Barnehage

Siljan kommune har ett samlet hovedopptak i året. Man kan søke tre alternativer, Sagaenga, Loppedåpan og Skogloppa.

Barn som allerede har plass men ønsker endringer av barnehage og/eller %plass, må også søke innen fristen.
Søknadsfrist er 1.mars, med oppstart 1.august. Det er løpende opptak til ledige plasser ellers i året.

Søk om barnehageplass elektronisk fra Barnehageportalen.

Svar på barnehageplass blir gitt i samme foreldreportal rundt midten av mars. Deretter har foreldre en uke på å svare tilbake til kommunen - i Barnehageportalen på om de ønsker plassen eller ikke.
Plass i barnehage må sies opp innen den 30. i måneden (i Barnehageportalen).

Les mer om barnehagene her:
Sagaenga
Loppedåpan og Skogloppa

SFO

Fristen for å søke SFO-plass er hovedopptak 1. mars. Elever som søkes inn etter dette gis plass dersom SFO har kapasitet. Hjemmene vil få svar på sin søknad innen 1. mai.

Søk om SFO-plass elektronisk i Visma Flyt Skole.

Her kan du søke plass, endre plass eller si opp plass på SFO. Elever som er skrevet inn i skolen får tilgang til foresattportalen automatisk. Andre må henvende seg til Midbygda skole for å få tilgang.

Tildelt plass gjelder til eleven går ut av fjerde trinn, eller til plassen sies opp.

Les mer om SFO her

Førsteklasse-barn

Alle barn som er folkeregistrert i Siljan kommune vil motta vedtak om skoleplass innen 1.mars.
Flytter du til kommunen etter dette tidspunktet må du ta kontakt med Midtbygda skole på tlf.: 35 94 28 80.

Les mer om innskriving i grunnskolen i Siljan her

Publisert: 17.01.2024 10.07