Søk plass på kulturskolen før 1.juli

Innhold

Velkommen til et kreativt år ved Siljan kulturskole!

Siljan kommune gir via kulturskolen varierte undervisningstilbud av høy kvalitet innen kunstfag til barn og ungdom. Kulturskolen bidrar til gode oppvekstvillkår for barn og ungdom i  kommunen, og gir elevene meningsfylte og stimulerende aktiviteter som gir både faglig og sosial utvikling. Mange barn og unge som går i kulturskolen får nye venner og opplever å bli en del av et fellesskap.

Du søker plass her 

Les mer om tilbudene her

Velkommen til Siljan kulturskole - informasjon om skoleåret 2022/23 (pdf)

Publisert: 22.06.2022 09.02