Justerer regionalt nivå på koronatiltak

Innhold

Regjeringen har vedtatt å endre fra tiltaksnivå 5a til tiltaksnivå 5b for Siljan, Porsgrunn, Bamble og Skien. Endringen skjer fra og med fredag 9. april, og foreløpig frem til torsdag 22. april.

Sluttdato blir vurdert når man vet mer om tiltaksnivå og varighet som bestemmes for kommunene i gamle Vestfold. På den måten kan man samkjøre varigheten av tiltakene i hele fylket.

Her er regler og anbefalinger som gjelder for tiltaksnivå 5b:

MERK: I anbefalinger som gjelder besøk i hjemmet, er de nasjonale anbefalingene strengere enn tiltaksnivå 5b. Det er derfor de nasjonale anbefalingene som gjelder. Det vil si at det er anbefalt å ikke ha besøk av flere enn to gjester. Anbefalingen gjelder både innendørs i hjemmet og utendørs i egen hage. Dette gjelder også barn.

Barnehage og skole

 • Gult nivå i barnehager og på skoler som for resten av landet.

Det må gjøres lokale vurdering og kommunen kan beslutte rødt nivå når det er nødvendig.

Høyere utdanning

 • Lokalene på universiteter, høyskoler, fagskoler og opplæring for voksne stenges for alle elever og studenter. Det skal være digital undervisning.
 • Biblioteker og lesesaler kan likevel være åpne
 • Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

For mer informasjon om opplærings- og utdanningsinstitusjoner se helsedirektoratet.no.

Anbefalinger

 • Du bør ikke ha flere enn fem gjester på besøk i hjemmet. Det oppfordres til å møtes utendørs. (OBS: Nasjonale anbefalinger sier maks to besøkende, i tillegg til egen husstand. Og det er disse som bør følges. Dette gjelder både innendørs og utendørs).
 • Antallet du er sammen med i løpet av uken bør ikke være flere enn 10 personer. Disse kommer i tillegg til de du bor med, jobbkollegaer og kohorten i barnehagen eller på skolen.
 • Du bør holde 2 meters avstand til personer i risikogruppen og i situasjoner der smitterisikoen kan være høyere, som for eksempel fysisk aktivitet med høy intensitet og synging.
 • Unngå unødvendige reiser. Reiser til jobb som ikke kan gjennomføres på hjemmekontor, er å anse som nødvendige.
 • Det er anbefalt at du bruker ditt lokale kjøpesenter eller varehus.
 • Du kan reise til fritidsbolig, men bør ikke reise med andre enn de du bor sammen med. Gjør alle innkjøp før du reiser og unngå butikker, serveringssteder og møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Sett deg inn i de råd og regler som gjelder dit du skal og ikke ta imot besøk.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • Frisører og lignende én-til-én virksomheter kan holde åpent, men bør forsterke smitteverntiltakene med for eksempel bruk av munnbind eller redusere behandlingstilbud med nær kontakt ansikt-til-ansikt.
 • Det bør være forsterkede tiltak i kollektivtransporten, for eksempel å bruke 50 prosent av kapasiteten i transportmiddelet.
 • Nærkontakter og husstandsmedlemmer bør følges opp og testes:
  • personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
  • nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av de nye virusvariantene, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
  • husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til de nye virusvariantene.

Regler

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, med unntak av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon.
  • I tros- og livssynshus kan det være 20 personer tilstede når alle sitter på faste, tilviste plasser.
  • I begravelser og bisettelser er det de nasjonale reglene om antall som gjelder.
  • Digitale arrangementer kan ha maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell.
 • Det er ikke tillatt med innendørs organisert kultur-, idretts- eller fritidsaktiviteter for voksne som er 20 år eller eldre. Toppidrettsutøvere er unntatt og kan drive organisert trening innendørs.
 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan.
 • Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal du bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Munnbind skal brukes på offentlige steder som:
  • Butikker
  • Kollektivtransport og innendørs stasjonsområder
  • Serveringssteder
  • Fellesområder på kjøpesentre
  • Lokaler for kultur, sports- og fritidsaktiviteter
  • Tros- og livssynshus ved begravelser og bisettelser
  • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi og sjåfør skal bruke munnbind når det er passasjerer i taxien.

Følgende skal holde stengt:

 • Treningssentre, med unntak for
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, med unntak for:
  • Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år.
  • Rehabilitering og opptrening med arrangør
  • Individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
  • Svømming for toppidrettsutøvere
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter for voksne som er 20 år og eldre.

Du finner mer informasjon om treningssentre hos Helsedirektoratet.no.

Følgende virksomheter kan holde åpent:

 • Butikker og kjøpesentre
 • Serveringssteder, men de kan ikke servere alkohol.
 • Bibliotek
 • Tros- og livssynshus
 • En-til-en tjenester som frisør, hudpleier, tatovører mv.

Les mer om tiltaksnivå B og informasjon til profesjonelle aktører her (helsedirektoratet.no).

Publisert: 08.04.2021 12.00