Ukraina - atomsikkerhet og beredskap

Innhold

Direktoratet for strålevern og beredskap har til enhver tid oppdaterte opplysninger om situasjonen i Ukraina.

Her kan du også finne de viktigeste rådene for deg som innbygger.

Følgende informasjon har :Statsforvalteren i Vestfold og Telemark lagt ut på sin hjemmeside.

På kommunens hjemmeside finner du

informasjon om egenberedskap  og
- Jodtabletter ved atomulykker. 

For lokal informasjon kan du følge her på kommunens hjemmeside – her legges det ut informasjon som berører innbyggere i Siljan.

Publisert: 04.03.2022 10.08