Høring av forslag til lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkelloven, Siljan kommune

Innhold

I henhold til forvaltningsloven §37 legger Siljan kommune forslag til ny forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven til offentlig ettersyn.

Forslaget kan du lese her:
Forslag til lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkelloven, Siljan kommune (pdf)

Uttalelser til forslaget skal gis skriftlig til Siljan kommunen innen 16.12.2022.

Gi ditt innspill i skjema her: Offentlig høring - høringssvar
eller send det til post@siljan.kommune.no

Publisert: 09.11.2022 08.18